InformationsfilmNätverkAktuell forskning Om ossBehandlingGåva / MinnesbladVad är amyloidosStartSymtomDiagnosLänkar

 

Vad är Amyloidos?

Amyloidos beskriver ett tillstånd när ett protein (äggviteämne) deponeras i en abnorm form. Denna form kallas amyloid. Amyloiden deponeras i kroppens organ och vävnader. Om amyloiden finns på flera ställen i kroppen så är amyloidosen systemisk.

Amyloiden lagras successivt i vävnader och organ eftersom kroppen inte klarar av att bryta ned den i tillräcklig snabb takt. Detta innebär att funktionen i organet kommer att försämras i takt med att amyloid inlagras.

Det finns flera sorters amyloidos. AL amyloidos är den vanligaste. Amyloidinlagring sker ofta i njurar och hjärta men även andra organ förekommer.
I Sverige förekommer även TTR amyloidos (skelleftesjukan).

AL amyloidos är en relativt ovanlig sjukdom med cirka 100 nya fall per år i Sverige. Forskning om AL amyloidos är viktigt eftersom behandlingsmöjligheterna är mycket begränsade och prognosen i de flesta fall dyster. Dessutom kan en ökad kunskap om AL amyloidos leda till bättre behandlingsmöjligheter för mera vanliga sjukdomar som Alzheimers sjukdom och typ 2 diabetes som båda har amyloid i sin sjukdomsbild.