InformationsfilmNätverkAktuell forskning Om ossDiagnosGåva / MinnesbladBehandlingSymtomStartVad är amyloidosLänkar

 

Vilka är symtomen?
Symtomen beror på i vilket organ inlagringen sker och i vilken mängd. Med andra ord så varierar symtomen enormt. Likaså varierar sjukdomsförloppet. Några allmänna symtom är:  

-

svaghet

 

- trötthet  
- viktnedgång  
- dålig aptit  
Känner du oro, begär att ett biopsiprov (en liten bit bukfett) tas som skickas på analys.