InformationsfilmNätverkAktuell forskning Om ossSymtomGåva / MinnesbladDiagnosVad är amyloidosBehandlingStartLänkar

 

Om föreningen

Föreningen för amyloidosforskning arbetar med att:

 

-

genom insamling av forskningspengar kunna bidra till mer forskning inom området amyloidos, framför allt AL varianten.
En fond för stöd av AL Amyloidosforskning finns registrerad hos Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning. Sällskapet handhar utdelning av forskningsanslag och stipendier.
Amyloidosföreningen stödjer ekonomiskt denna fond.

Stöd AL amyloidosforskningen med ditt bidrag.

Under rubriken: Gåva / Minnesblad (t.v.)
hittar du all information om hur du kan gå till väga.

Skänk en gåva som med säkerhet tillfaller donationen för AL amyloidosforskning.

Sällskapet handhar utdelning av forskningsanslag och stipendier för detta medicinska området.

Tack för ditt stöd för fortsatt Amyloidos-forskning!