InformationsfilmNätverkAktuell forskning Om ossSymtomGåva / MinnesbladDiagnosVad är amyloidosBehandlingStartLänkar

 

Gåva / Minnesblad

Föreningen för amyloidosforskning arbetar med att:

 

-

genom insamling av forskningspengar kunna bidra till mer forskning inom området amyloidos, framför allt AL varianten.
En fond för stöd av AL Amyloidosforskning finns registrerad hos Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning. Sällskapet handhar utdelning av forskningsanslag och stipendier.
Amyloidosföreningen stödjer ekonomiskt denna fond.

Stöd AL amyloidosforskningen med ditt bidrag.
Välj genom att klicka på passande rubrik:

Gåva eller Minnesblad

Längst ner på den sida du valt ser du Plusgiro, Bankgiro, Swish och annan information gällande SSMF.

OBS! Under rubriken "Speciellt medicinskt område" skriver du AL amyloidos då går din gåva med säkerhet till donationen för AL amyloidosforskning.

Sällskapet handhar utdelning av forskningsanslag och stipendier för detta medicinska området.

Tack för din gåva!