InformationsfilmNätverkAktuell forskning Om ossStartGåva / MinnesbladSymtomVad är amyloidosDiagnosBehandlingLänkar

 

Kan AL amyloidos behandlas?

AL amyloidos är en allvarlig sjukdom som kan vara dödlig.

Det finns idag ingen behandling som kan bryta ned den amyloid som finns lagrad i kroppen. De läkemedel som finns tillgänglig kan däremot bromsa upp produktionen av amyloid och när produktionen har avstannat kan det skadade organet återhämta sig, förutsatt att inte skadan är för stor. Prognosen styrs oftast av i vilket organ amyloiden finns och i vilken mängd.

Patienter med hjärtamyloidos har oftast sämst prognos och är tyvärr också mest svårbehandlade. I vissa fall kan organtransplantation vara ett alternativ. Det skadade organet byts ut mot ett friskt. Detta kombineras alltid med läkemedelsbehandling för att undvika att det friska organet också förstörs av amyloidinlagring.

För att tolerera de läkemedel som används vid AL amyloidos är det viktigt att patienten inte är för svag och/eller undernärd. Därför skall läkemedelsbehandling påbörjas i ett så tidigt skede som möjligt.

En tidig och korrekt diagnos är ytterst viktig! För att få bästa möjliga behandling bör man söka vård där den bästa kunskapen finns. Kliniker som har behandlat många patienter har den största erfarenheten.

En klinik som är helt fokuserad på amyloidos:
National Amyloidosis Centre - finns i London. Där tas patienter emot från hela världen.